Oprogramowanie szyte na miarę

Oprogramowanie stosowane w firmie powinno być funkcjonalne i dostosowane do jej specyfiki. Zdarza się tak, że na rynku nie ma gotowego systemu odpowiadającego danym wymaganiom lub jego wybór wiąże się z zastosowaniem rozwiązań kompromisowych. Dzięki producentom oprogramowania "szytego na miarę" potrzeb klienta - takim jak HIT Enterprises - w przedsiębiorstwie może działać system stworzony zgodnie z jej oczekiwaniami.

Oprogramowanie projektowane z myślą o konkretnych uwarunkowaniach może być bardziej rozbudowane w obszarach ważnych dla działalności firmy, co więcej - może być ono elastycznie modyfikowane wraz ze wzrostem firmy.

HIT Enterprises kładzie nacisk na długoterminowe relacje oraz dobrą komunikację z klientami. Kompleksowa, skuteczna analiza oraz wsparcie we wszystkich fazach pracy nad projektem są możliwe między innymi dzięki stosowanej przez nas metodzie prototypowania. Polega ona na opracowaniu prototypu (makiety) planowanego systemu lub jego części i przedstawianiu kolejnych wersji do regularnej oceny przez docelowych użytkowników. Proces ten zaczyna się podczas wizyt u klienta, gdy po uzyskaniu dokładnych informacji o potrzebach i oczekiwaniach tworzone są wstępne elementy systemu lub działająca makieta. Dzięki temu zarówno klient jak i projektant mogą w lepszy sposób zrozumieć mechanizmy, które mają być zrealizowane oraz zdefiniować ewentualne ograniczenia.

Przykładowe wymagania, dla których HIT Enterprises dostarczyło oprogramowania szytego na miarę:

  • "dwoistość" asortymentu magazynowego w firmie handlowej - możliwość sprzedaży kompletów (np. stół i cztery krzesła) jak i pojedynczych elementów wchodzących w ich skład (np. jedno krzesło) - sprzedaż pojedynczego elementu powoduje automatyczną dekompletację,
  • indywidualny proces realizacji zleceń remontowych mający wpływ na sposób rozliczeń i dekretacji kosztów i przychodów,
  • specyficzne wymagania dotyczące archiwizacji, katalogowania i pracy z dokumentacją projektową w dużej firmie remontowo-budowlanej,
  • charakterystyczne dla danego profilu działalności procesy związane z zarządzaniem relacjami z klientami (CRM)

Więcej informacji na temat procesu analizy i tworzenia oprogramowania na miarę można znaleźć w kategoriach Analiza i Doradztwo oraz Tworzenie Oprogramowania. Praktyczne przykłady opisane są w dziale Realizacje

Analiza i Doradztwo

Prawidłowo wykonana analiza potrzeb biznesowych oraz na jej podstawie specyfikacja wykonawcza są w głównej mierze decydującym czynnikiem powodzenia przy tworzeniu systemu informatycznego. 

Według przeprowadzonych badań, najistotniejszymi elementami niezbędnymi do powodzenia projektów informatycznych są:

  • dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu,
  • prawidłowo zebrane i uszczegółowione wymagania i cele projektu,
  • odpowiednie zaangażowanie przyszłych użytkowników

Przed przystąpieniem do właściwych prac analitycznych HIT Enterprises uzgadnia z klientem podstawowe założenia i wymagania projektu

Dowiedz się więcej…