Outsourcing IT

Outsourcing usług programistycznych od początku stanowił jeden z głównych trzonów działalności HIT Enterprises. Głównymi odbiorcami tych usług są klienci z Europy Zachodniej, dla których HIT tworzy oprogramowanie od ponad 15 lat. Jest kilka istotnych różnic pomiędzy outsourcingiem a tworzeniem oprogramowania na zlecenie:

Kategoria Outsourcing programistyczny Tworzenie oprogramowania na zlecenie
analiza i projekt klient zwykle dostarcza szczegółowy projekt, według którego mają być wykonane prace programistyczne HIT wykonuje szczegłową analizę biznesową i tworzy projekt wykonawczy
zakres projektu może dotyczyć całego systemu lub tylko wybranych fragmentów jak np. pojedyncze komponenty zwykle dotyczy zamkniętej całości funkcjonalnej jak cały system lub moduł
forma rozliczeń najczęściej rozliczenie typu time-materials - na podstawie raportu czasochłonności (timesheet) oraz ewentualnych kosztów dodatkowych jak np. komponenty zewnętrzne zwykle kwota jest kalkulowana z góry i uzgadniana pomiędzy stronami z możliwością jej renegocjacji w przypadku powstania istotnych zmian w zakresie projektu
wdrożenie i szkolenie wykonywane przez klienta wykonywane przez HIT