Rozwiązania dla biznesu

HIT Enterprises od ponad 15 lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z różnych branż. Wśród systemów, które projektowaliśmy, wykonywaliśmy i wdrażaliśmy są aplikacje klasy ERP, CRM, programy wspierające sprzedaż, pracę magazynu, realizację zleceń, kontroling, marketing i ofertowanie, planowanie i finanse, zarządzanie i marketing.

W roku 2012, chcąc wyjść naprzeciw mniejszym klientom, szukającym standardowych i gotowych rozwiązań HIT podpisało umowę partnerską z wiodącym na Polskim rynku producentem programów dla firm - InsERT.

W chwili obecnej mamy w swej ofercie rozwiązania dla biznesu własnej produkcji oraz serię Systemy Insert

Zachęcamy do zapoznania się z produktami z obu kategorii:

Tworzenie Oprogramowania

HIT Enterprises od początku swojej działalności (rok 1994) specjalizuje się w tworzeniu programów na zamówienie i dostarczaniu kompleksowych usług informatycznych klientom o specyficznych i nietypowych wymaganiach.

Przed przystąpieniem do prac programistycznych HIT przeprowadza zawsze szczegółową analizę biznesową:

Prawidłowo wykonana analiza potrzeb biznesowych oraz na jej podstawie specyfikacja wykonawcza są w głównej mierze decydującym czynnikiem powodzenia przy tworzeniu systemu informatycznego. 

Według przeprowadzonych badań, najistotniejszymi elementami niezbędnymi do powodzenia projektów informatycznych są:

 • dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu,
 • prawidłowo zebrane i uszczegółowione wymagania i cele projektu,
 • odpowiednie zaangażowanie przyszłych użytkowników

Przed przystąpieniem do właściwych prac analitycznych HIT Enterprises uzgadnia z klientem podstawowe założenia i wymagania projektu

Dowiedz się więcej…

Usługi programistyczne dostarczane przez HIT dzielą się na trzy główne dziedziny:

Wiele firm rozpoczyna swoją działalność wspomagając się najprostszymi rozwiązaniami informatycznymi. Na początku jest to zwykle jeden komputer z podstawowym pakietem Office, który jest wykorzystywany, do kontroli stanów magazynowych, wystawiania faktur, tworzenia bazy klientów. W miarę upływu czasu, dokupywane są kolejne komputery, zakładana jest sieć, serwer plików, strona WWW oraz jakiś zostaje zakupiony jakiś standardowy system sieciowy do obsługi sprzedaży. Kiedy firma dochodzi do pewnego etapu rozwoju, pojawia się potrzeba integracji i ewentualnej modernizacji posiadanej przez nią struktury informatycznej.

Dowiedz się więcej…

Oprogramowanie stosowane w firmie powinno być funkcjonalne i dostosowane do jej specyfiki. Zdarza się tak, że na rynku nie ma gotowego systemu odpowiadającego danym wymaganiom lub jego wybór wiąże się z zastosowaniem rozwiązań kompromisowych. Dzięki producentom oprogramowania "szytego na miarę" potrzeb klienta - takim jak HIT Enterprises - w przedsiębiorstwie może działać system stworzony zgodnie z jej oczekiwaniami.

Dowiedz się więcej…

Zwykle procedura tworzenia oprogramowania na zamówienie wygląda następująco:
 1. Klient dostarcza nam ogólnych informacji na temat swoich potrzeb, na podstawie którego rozpoczynamy proces analizy,
 2. Oczekujemy wyznaczenia po stronie klienta osoby lub zespołu odpowiedzialnego za nadzór nad tworzeniem i wdrożeniem systemu – powinny być to osoby, które dobrze znają wszystkie procesy, które ma objąć tworzony system. Osoby te – zespół projektowy z ramienia klienta – będą głównym kontaktem (podejmowanie decyzji, akceptacja poszczególnych etapów, itp.) z kierownikiem projektu z naszej strony. Z doświadczenie wiemy, że stworzenie po stronie klienta zespołu projektowego ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Oczywiście wielkość zespołu i stopień jego zaangażowania uzależniony jest od złożoności zadania.
 3. Udajemy się do klienta, celem zapoznania się z problematyką, wykonania analizy zakresu prac, potrzeb i modelu biznesowego,
 4. Tworzymy specyfikację wymagań i ogólny projekt logiczny systemu informatycznego,
 5. Następuje proces zatwierdzenia projektu ogólnego w ramach którego klient akceptuje formę i technologię realizacji systemu oraz jego główne cechy, funkcje i moduły,
 6. Tworzymy bardziej szczegółowy projekt funkcjonalny systemu informatycznego wykorzystując np. metodę prototypowania (tworzenie makiety, która tylko prezentuje docelową funkcjonalność, ale jej nie posiada),
 7. Następuje proces zatwierdzenia projektu szczegółowego w ramach którego klient akceptuje konkretne sposoby realizacji funkcji systemu, sposób realizacji przepływu danych, formę interfejsu użytkownika, odzwierciedlenie modelu biznesowego w strukturze danych, itp.,
 8. Uzgadniamy z klientem harmonogram realizacji projektu,
 9. Rozpoczynamy realizację poszczególnych modułów systemu,
 10. W trakcie realizacji projektu utrzymujemy z klientem stały kontakt w celu wyjaśnienia wszelkich pytań i wątpliwości na bieżąco,
 11. Dostarczamy i instalujemy u klienta kolejne etapy zgodnie z harmonogramem. Taka forma jest przyjazna dla klienta i pozwala mu w sposób stopniowy przyzwyczajać się do nowego systemu,
 12. Następuje proces wdrożenia systemu u klienta,
 13. Przeprowadzamy cykl szkoleń,
 14. Obejmujemy klienta opieką serwisową, włącznie z możliwością zdalnego stałego nadzoru nad pracą systemu,
 15. Zapewniamy możliwość dalszego rozwoju systemu oraz integrację z innymi programami.
W naszych systemach stosujemy autorskie rozwiązania i struktury będące rezultatem wieloletniego doświadczenia naszych analityków i programistów, które sprawdziły się w wykonanych już wcześniej projektach.
 
Pomimo wykorzystywania sprawdzonych rozwiązań, nie narzucamy nic klientowi. Służymy radą, wspólnie z nim staramy się zrozumieć i jasno sprecyzować jego wymagania i potrzeby i dostosować do nich realizowany system informatyczny. Uwzględniając życzenia klienta dotyczące oprogramowania, stale dbamy o zachowanie jego spójności i prawidłowego funkcjonowania.
 

Analiza i Doradztwo

Prawidłowo wykonana analiza potrzeb biznesowych oraz na jej podstawie specyfikacja wykonawcza są w głównej mierze decydującym czynnikiem powodzenia przy tworzeniu systemu informatycznego. 

Według przeprowadzonych badań, najistotniejszymi elementami niezbędnymi do powodzenia projektów informatycznych są:

 • dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu,
 • prawidłowo zebrane i uszczegółowione wymagania i cele projektu,
 • odpowiednie zaangażowanie przyszłych użytkowników

Przed przystąpieniem do właściwych prac analitycznych HIT Enterprises uzgadnia z klientem podstawowe założenia i wymagania projektu

Outsourcing IT

Outsourcing usług programistycznych od początku stanowił jeden z głównych trzonów działalności HIT Enterprises. Głównymi odbiorcami tych usług są klienci z Europy Zachodniej, dla których HIT tworzy oprogramowanie od ponad 15 lat. Jest kilka istotnych różnic pomiędzy outsourcingiem a tworzeniem oprogramowania na zlecenie:

Kategoria Outsourcing programistyczny Tworzenie oprogramowania na zlecenie
analiza i projekt klient zwykle dostarcza szczegółowy projekt, według którego mają być wykonane prace programistyczne HIT wykonuje szczegłową analizę biznesową i tworzy projekt wykonawczy
zakres projektu może dotyczyć całego systemu lub tylko wybranych fragmentów jak np. pojedyncze komponenty zwykle dotyczy zamkniętej całości funkcjonalnej jak cały system lub moduł
forma rozliczeń najczęściej rozliczenie typu time-materials - na podstawie raportu czasochłonności (timesheet) oraz ewentualnych kosztów dodatkowych jak np. komponenty zewnętrzne zwykle kwota jest kalkulowana z góry i uzgadniana pomiędzy stronami z możliwością jej renegocjacji w przypadku powstania istotnych zmian w zakresie projektu
wdrożenie i szkolenie wykonywane przez klienta wykonywane przez HIT