Zintegrowany System ERP

Zintegrowany system planowania i zarządzania zasobami przedsięborstwa (ERP) obejmujący automatyzację prowadzenia magazynu i sprzedaży hurtowej, finanse, obieg dokumentów, logistykę, kadry, raportowanie i inne.

Baza Dokumentów i KPZ

System służący do gromadzenia i archiwizacji dokumentów w postaci elektronicznej. Dokumenty grupowane są w ramach Tematów/Projektów, których dotyczą a nastepnie w dynamicznej strukturze drzewiastej, definiowanej przez użytkownika za pomocą mechanizmu szablonów. Dostęp do struktury opiera się o system praw definiowanych na poziomie działów firmy i użytkowników systemu.

Platforma Komunikacji

Platforma komunikacji umożliwiająca firmom publikacje elektronicznych dokumentów, plików i serwisów intranetowych dla ich przedstawicieli handlowych i innych mobilnych użytkownków.

L'Ambre - System Rozliczeń

System do rejestracji i rozliczeń z konsultantami pracującymi w strukturach marketingu wielopoziomowego.

System Obsługi Zleceń

System wspomagający pracę firmy w zakresie rejestracji i realizacji zleceń oraz związanego z nimi obiegu dokumentów. Aplikacja obsługuje takie etapy realizacji zlecenia jak wycena i ofertowanie, przegląd i ocena ryzyka, realizacja, obrót materiałowy, zamykanie, rozliczenia z uwzględieniem udziału działow i pracowników firmy, dekretacja, fakturowanie oraz rozbudowane raportowanie.

System Serwisowy

Aplikacja wspomagająca pracę serwisu w zakresie planowania i realizacji przeglądów serwisowych oraz napraw awarii. System pozwala na rejestrację umów serwisowych wraz z objętymi nimi obiektami i urządzeniami

Kontrola Wydajności Pracy

System do zbierania informacji o wydajności pracy osób zatrudnionych w przedsięborstwie. Dane wprowadzane są do inteligentnych terminali rozmieszczonych na terenie firmy i zbierane w czasie rzeczywistym przez główną aplikację.

System Realizacji Zleceń

System wspomagający pracę firmy w zakresie rejestracji i realizacji zleceń. Aplikacja obsługuje takie etapy realizacji zlecenia jak rejestracja i specyfikacja, harmonogram wykonania, rozliczenia monterów i odbiorców końcowych, zarządzanie flotą samochodów firmowych, koszty zewnętrzne, fakturowanie oraz rozbudowane raportowanie.