Rozszerzanie systemów HIT o dodatkowe moduły

Systemy HIT są naszym autorskim oprogramowaniem, dzięki czemu istnieją w zasadzie nieograniczone możliwości ich modernizacji i rozbudowy. Dostosowaniu do potrzeb klienta mogą podlegać już istniejące moduły programów oraz możliwe jest stworzenie od podstaw nowych modułów.


Systemy HIT
HIT Enterprises jest właścicielem pełnego kodu źródłowego swoich systemów. Dzięki temu zakres ich modernizacji jest praktycznie nieograniczony. Wśród naszych klientów są firmy dla których modyfikowaliśmy istniejące funkcje naszych programów, tworzyliśmy zupełnie nowe moduły jak i łączyliśmy ze sobą elementy oryginalnie występujące w różnych systemach.
 
Możliwość rozbudowy naszych systemów jest często wykorzystywana przez klientów na przestrzeni wielu miesięcy lub lat. Każda firma w pewien sposób ewoluuje, rozwija się, zmienia obowiązujące procedury. Stała współpraca HIT z takimi klientami zapewnia możliwość wyjścia naprzeciw zmieniającym się potrzebom i zmodyfikowania istniejącego oprogramowania.
 
Przykłady zmian wprowadzanych w systemach HIT:
  • zmiana interfejsu i reguł modułu kontroli jakości w wyniku zmian procedur ISO w firmie,
  • zautomatyzowana współpraca modułu magazynowego z inteligentnymi czytnikami kodów i drukarkami etykiet w magazynie,
  • dostosowanie modułów kalkulacyjnych do nowych zasad ofertowania,
  • modyfikacja modułu faktur zaliczkowych w celu zapewnienia spójności  z procesem realizacji projektów,
  • zmiana mechanizmu automatycznej dekretacji i współpracy z zewnętrznym systemem księgowym,
  • dodanie modułu terminarza do procesu obsługi zleceń, umożliwiającego planowanie zadań dla poszczegółnych pracowników,
  • dostosowanie interfejsu użytkownika do przyzwyczajeń pracowników powstałych w wyniku wieloletniego użytkowania poprzedniego systemu informatycznego.
Wprowadzanie zmian w istniejących systemach klientów HIT Enterprises jest jedną z głównych dziedzin działalności firmy.