Rozbudowa i integracja systemów

Wiele firm rozpoczyna swoją działalność wspomagając się najprostszymi rozwiązaniami informatycznymi. Na początku jest to zwykle jeden komputer z podstawowym pakietem Office, który jest wykorzystywany, do kontroli stanów magazynowych, wystawiania faktur, tworzenia bazy klientów. W miarę upływu czasu, dokupywane są kolejne komputery, zakładana jest sieć, serwer plików, strona WWW oraz jakiś zostaje zakupiony jakiś standardowy system sieciowy do obsługi sprzedaży. Kiedy firma dochodzi do pewnego etapu rozwoju, pojawia się potrzeba integracji i ewentualnej modernizacji posiadanej przez nią struktury informatycznej.

HIT Enterprises, przed przystąpieniem do procesu integracji i modernizacji istniejącej struktury IT zawsze przeprowadza odpowiednią analizę stanu bieżącego. Jej rezultatem jest zwykle projekt systemu informatycznego w jego docelowym kształcie.

Najczęściej spotykane potrzeby integracyjne to:

  • zastąpienie prostego współdzielenie plików w oparciu o udziały sieciowe bardziej wyrafinowanym systemem opartym o NAS (Network-attached storage), Microsoft Sharepoint lub dedykowane oprogramowanie dostosowane do konkretnych potrzeb,
  • usprawnienie systemu obiegu dokumentów poprzez dodanie oprogramowania wspomagającego proces tworzenia, dekretacji i archiwizacji postaci elektronicznej dokumentów oraz automatyczną ich rejestrację w istniejącym systemie informatycznym,
  • automatyzacja współpracy systemu obsługi sprzedaży ze stroną internetową,
  • stworzenie interfejsów komunikacyjnych pomiędzy rożnymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie,
  • usprawnienie komunikacji pomiędzy odległymi oddziałami lub placówkami firmy.

Powyższe zagadnienia są rozwiązywane przez HIT Enterprises na różne sposoby - w zależności od wyników przeprowadzonej analizy potrzeb:

  • poprzez zastosowanie standardowych rozwiązań sprzętowo-softwareowych, dostępnych na rynku,
  • poprzez dostosowanie i modyfikację istniejącego oprogramowania,
  • poprzez dodanie oprogramowania dedykowanego stworzonego przez HIT pod konkretne potrzeby firmy.

W dziale Realizacje znajdują się opisy przypadków zastosowań (Case Study) HIT Enterprises w których zastosowano rozwiązania integracyjne.