Elastyczne systemy ERP - Navireo i HIT

Systemy informatyczne klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie wpomagające zarządzanie przedsiębiorstwem lub grupą powiązanych ze sobą firm. Zakres funkcjonalny takich systemów zwykle obejmuje wszystkie działy firmy, usprawniając biznesowe procesy zarządzania, planowania, analizy i kontrolingu.  Zwykle oprogramowanie ERP składa się z wielu zintegrowanych i współpracujących ze sobą modułów, które mogą także być wykorzystywane niezależnie. 

Najczęściej spotykane modułu w systemach klasy ERP to: finanse i księgowość, gospodarka magazynowa, sprzedaż, kadry i płace, zarządzanie relacjami z klilentem (CRM), obsługa procesu realizacji zleceń i rojektów, kontroling, itp.

Firma HIT Enterprises oferuje własny system klasy ERP oraz system Navireo firmy InsERT.

HIT ERP to system stworzony z myślą o przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, współpracujący z najpopularniejszymi systemami księgowymi firm zewnętrznych. Navireo to elastyczny system informatyczny, posiadający zintegrowany moduł księgowy oraz duże możliwości konfiguracyjne. Obie aplikacje HIT i Navireo posiadają niemal nieograniczone możliwości - HIT ERP, ponieważ  HIT Enterprises jest jego producentem, natomiast Navireo, dzięki interfejsowi programistycznemu (Sfera Navireo) pozwalającemu na rozszerzanie standardowej funkcjonalności w szerokim zakresie.

Navireo to system informatyczny klasy ERP wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego działalność firmy. System został stworzony z myślą o firmach średnich, ale może być z powodzeniem stosowany również przez małe i duże przedsiębiorstwa. Posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem - od obsługi działu handlowego, sklepu i magazynu, przez operacje księgowe i finansowe (deklaracje skarbowe i ZUS, rozrachunki, księgi rachunkowe), po prowadzenie działu kadr i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników. Dostosowany jest do obowiązujących w Polsce przepisów oraz do wymogów Unii Europejskiej.

   System ERP Navireo jest przeznaczony dla firm średniej wielkości (zwykle od kilku do kilkudziesięciu jednocześnie pracujących stanowisk), jedno- lub wielooddziałowych, posiadających wewnętrzny dział IT lub bez działu IT. Powstał z myślą o przedsiębiorstwach, które wymagają indywidualnego podejścia oraz dostosowania systemu do profilu działalności i poszczególnych stanowisk. Navireo z powodzeniem mogą wykorzystywać m.in.:

 • firmy prowadzące sprzedaż detaliczną i hurtową,
 • sieci handlowe,
 • firmy prowadzące działalność usługową,
 • hurtownie posiadające własną sieć detaliczną,
 • firmy zajmujące się handlem międzynarodowym,
 • firmy prowadzące sprzedaż internetową (poprzez własne sklepy internetowe lub serwisy aukcyjne), również za granicą (m.in. Wielka Brytania, USA, Niemcy, Węgry, Czechy, Rosja),
 • firmy prowadzące sprzedaż mobilną (vanselling, preselling).

Navireo sprawdza się w przedsiębiorstwach o różnych formach organizacyjno-prawnych. Wśród aktualnych użytkowników są zarówno spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne i inne. Nasz system został wdrożony w wielu firmach handlowych, handlowo-usługowych, ale używają go również przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym (np. producent mebli, producent tynków, a także ubojnia drobiu). Na Navireo swoją działalność opierają sieci handlowe o bardzo różnym asortymencie oraz specyfice funkcjonowania. Są wśród nich firmy sprzedające materiały budowlane, akcesoria i artykuły kosmetyczne, metalowe, biurowe, sprzęt AGD, artykuły spożywcze i wiele innych. Użytkownicy Navireo to bardzo często przedsiębiorstwa posiadające wiele oddalonych geograficznie lokalizacji pracujących na jednej bazie danych, ale również firmy posiadające tylko jedno miejsce prowadzenia działalności biznesowej.

Bogata funkcjonalność

System ERP Navireo zbudowany jest ze ściśle zintegrowanych ze sobą modułów, które oferują pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem - od obsługi działu handlowego, sklepu i magazynu, poprzez operacje księgowe i finansowe (deklaracje skarbowe i ZUS, rozrachunki, księgi rachunkowe), po prowadzenie działu kadr i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników. Dostosowany jest do obowiązujących w Polsce przepisów oraz wymogów Unii Europejskiej.

Duża konfigurowalność

Duża konfigurowalność, m.in. możliwość elastycznego dopasowania interfejsu do dowolnych profili stanowisk pracowniczych (tzw. kompozycje). Pracownicy posiadają interfejs dopasowany do ich potrzeb, nie widzą funkcjonalności wykorzystywanej na innych stanowiskach lub w innych działach firmy.

Intuicyjna obsługa systemu

Nowoczesny i ergonomiczny interfejs jest bardzo pozytywnie oceniany przez jego użytkowników. Czas szkolenia pracowników do pracy z Navireo jest skrócony do minimum.

Niezawodność i wydajność

Przy tworzeniu systemu zwrócono dużą uwagę na wydajność, która jest szczególnie istotna w firmach operujących dużą liczbą dokumentów. Navireo dobrze sprawdza się w przedsiębiorstwach posiadających od kilku do kilkudziesięciu jednoczesnych użytkowników systemu.

Nowoczesna i udokumentowana technologia

Z systemem dostarczona jest elektroniczna instrukcja obsługi dla użytkowników oraz dokumentacja programistycznego API (Sfera Navireo).

Łatwość rozbudowy

Dzięki Sferze Navireo, specjalnemu interfejsowi programistycznemu, możliwa jest rozbudowa systemu oraz jego integracja z innymi systemami informatycznymi i dowolnymi urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie.

Możliwość tworzenia własnych rozwiązań

Navireo umożliwia tworzenie własnych rozwiązań wchodzących w interakcje z użytkownikiem poprzez reagowanie na wykonywane przez niego operacje - tzw. zdarzenia systemu, czyli pewne punkty kontrolne (np. zapis dokumentu, utworzenie nowego dokumentu itp.). W momencie gdy w systemie uruchamiany jest dany punkt, programista może podłączyć własne rozwiązania funkcjonalne. Możliwe jest np. tworzenie procedur postępowania pracowników (aplikacja prowadzi pracownika w systemie zgodnie z ustalonymi na etapie wdrożenia założeniami).

Przystępna cena oraz niskie koszty posiadania

Navireo cechuje się doskonałym stosunkiem funkcjonalności do ceny.

Elastyczny system licencjonowania

Modułowa budowa systemu sprawia, że klient ponosi koszty tylko faktycznie używanej funkcjonalności.

Centralne narzędzie konfiguracyjne

Navireo zawiera pulpit konfiguracyjny - narzędzie umożliwiające centralne zarządzanie i parametryzację całego systemu, tworzenie profili użytkowników, plików startowych itp. Zadania administracyjne można wykonać lokalnie lub zdalnie przez Internet. Pulpit konfiguracyjny przeznaczony jest dla wdrożeniowców lub administratorów systemu.

Uznana marka producenta

InsERT posiada 16 lat doświadczeń w tworzeniu oprogramowania dla firm. Jest ciągle rozwijającym się, stabilnym przedsiębiorstwem, któremu zaufało tysiące klientów, w tym wiele firm z sektora średnich przedsiębiorstw.

Kompetentna i dobrze zweryfikowana sieć wdrożeniowa

Dzięki sieci partnerskiej na terenie całego kraju specjaliści wdrożeniowi Navireo są bliżej Państwa firm, co jednocześnie obniża koszty wdrożenia i serwisu oprogramowania. Systematyczna weryfikacja firm partnerskich przez InsERT zapewnia wysoki poziom świadczonych usług.

Integracja z Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 to system do zarządzania relacjami z klientami. Umożliwia tworzenie i zachowanie przejrzystego obrazu relacji z klientem na wszystkich etapach, począwszy od momentu nawiązania relacji, przez sprzedaż, aż po późniejszą opiekę posprzedażną.

Współpraca z serwisami aukcyjnymi

Navireo wspomaga obsługę serwisów Allegro i eBay (w polskich i zagranicznych wersjach), co znacznie ułatwia sprzedaż w Internecie w zakresie międzynarodowym, a tym samym umożliwia dotarcie minimalnym kosztem do odbiorców zagranicznych.

Współpraca ze sklepem internetowym

Użytkownik Navireo może w komfortowy sposób prowadzić sklep internetowy. Program umożliwia bezproblemowe przesyłanie wszelkich informacji o towarach, cenach, statusach zamówień, promocjach.

Navireo to nowoczesny zintegrowany system klasy ERP adresowany do średnich firm stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. Wprowadza firmę na wyższy poziom, na którym wydajność jest większa, działalność bardziej skuteczna przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcji pracy użytkowników. Jest to możliwe dzięki architekturze pozwalającej dowolnie dopasować system do indywidualnych potrzeb całego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników.

Zwiększenie efektywności sprzedaży

Dzięki Navireo można dotrzeć do klientów na wiele sposobów. System wspiera sprzedaż w sklepach i hurtowniach, w terenie, sklepie internetowym oraz na aukcjach internetowych. Możliwe jest również prowadzenie rozbudowanych kampanii marketingowych przy współpracy z systemem Microsoft CRM 4.0.

Lepsze wykorzystanie zasobów

Automatyzacja rutynowych czynności przyspiesza wykonywanie zadań, a tym samym sprzyja zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów firmy (pracowników, środków trwałych itd.).

Obniżenie kosztów działalności

Navireo umożliwia lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Rozbudowany moduł generujący zestawienia i raporty pomaga kadrze zarządzającej podejmować decyzje w oparciu o aktualny stan firmy. Łatwiej dostrzec także miejsca wymagające restrukturyzacji i optymalizacji kosztów.

Lepsze zarządzanie magazynem

Navireo precyzyjnie odzwierciedla stan towarów w magazynach. Dokładnie wiadomo, kiedy poziom zapasów spada poniżej założonego stanu minimalnego i kiedy należy zamówić towar u dostawcy. System pozwala sprawdzić terminy ważności produktów.

Usprawnienie obiegu dokumentów

System daje możliwość oprogramowania obiegu dokumentów w firmie za pomocą zdarzeń oraz oprogramowania ścieżki postępowania dla pracownika.

Szybki dostęp do informacji

W Navireo obowiązuje zasada jednokrotności wprowadzania danych. Informacje raz wprowadzone do systemu swobodnie przepływają pomiędzy poszczególnymi modułami systemu. Wszystkie moduły współpracują w oparciu o jedną wspólną bazę danych. Wszelkie strategiczne informacje biznesowe firmy znajdują się w jednym zintegrowanym systemie, co zapewnia wygodniejszą i szybszą pracę.

Szybki proces wdrożenia systemu

Intuicyjny i ergonomiczny interfejs skraca czas potrzebny na przeszkolenie personelu z obsługi programu. Wszystkie ustawienia wykonywane są w jednym miejscu – pulpicie konfiguracyjnym. Wiele prac wdrożeniowych można wykonać zdalnie, przez Internet. Ponadto Sfera Navireo przyspiesza proces tworzenia rozwiązań dodatkowych dzięki udostępnionym na zewnątrz systemu obiektom biznesowym wraz z metodami pracy z nimi.

System Navireo jest skonstruowany jako zintegrowany pakiet ściśle powiązanych modułów pracujących na wspólnej bazie danych odpowiadającej zawsze jednemu podmiotowi gospodarczemu. Motorem bazy danych zastosowanym w Navireo jest popularna najnowsza wersja Microsoft SQL Server 2008 (lub Microsoft SQL Server 2005), który w bezpłatnej, ograniczonej wersji SQL Server 2008 Express Edition jest dostarczany wraz z systemem Navireo. Jednakże zalecany jest zakup pełnej wersji Microsoft SQL Server. Wybór jest uzależniony od liczby użytkowników bazy danych oraz od jej przewidywanej wielkości i obciążenia serwera, dlatego zalecany jest zakup pełnej wersji Microsoft SQL Server, która nie stawia użytkownikowi sztywnych ograniczeń.

System doskonale współpracuje z systemami serwerowymi Windows – Windows Server 2003 i 2008 oraz z systemami zainstalowanymi na stacjach roboczych – Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

Navireo można łatwo rozbudować przy użyciu najnowszych technologii, takich jak .NET (Visual Studio 2008 i 2005), SQL, XML.

Ile czasu trwa wdrożenie systemu?

Czas wdrożenia systemu z reguły mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu tygodni.

Zależy to od wielu indywidualnych czynników, m.in.:

 • złożoności prowadzonego projektu,
 • liczby stanowisk i użytkowników,
 • ilości i złożoności dodatkowych rozwiązań dopisywanych do systemu,
 • posiadanej przez Państwa infrastruktury sprzętowej (modernizacja infrastruktury wydłuża czas wdrożenia).

Jaki jest koszt wdrożenia?

Koszt wdrożenia systemu jest każdorazowo szczegółowo uzgadniany pomiędzy Klientem, a Partnerem firmy InsERT. Jest on uzależniony od bardzo wielu czynników, do których zalicza się między innymi: stopień zróżnicowania profili stanowisk pracowniczych, zakres dodatkowych prac programistycznych oraz ilość niezbędnych szkoleń użytkowników. Ponieważ w skład Navireo wchodzi specjalne narzędzie wspomagające prace wdrożeniowe (Pulpit Konfiguracyjny), to dostosowanie systemu do wymagań poszczególnych pracowników jest stosunkowo proste. Z kolei Sfera Navireo daje dostęp do obiektów biznesowych oraz ich pełnej obsługi, co znakomicie ułatwia wszelkie ewentualne prace programistyczne. Przy projektowaniu systemu położono specjalny nacisk na przejrzystość i intuicyjność interfejsu użytkownika, co wydajnie skraca czas niezbędnych szkoleń. Doświadczenie pokazuje, że rząd kosztów wdrożenia jest zwykle taki, jak wydatek na licencje na oprogramowanie.

Czy możliwe jest wdrożenie systemu przez producenta?

Producent programu – firma InsERT S.A. nie zajmuje się wdrożeniami systemu Navireo. Sprzedaż i wdrożenia systemu są realizowane poprzez rozbudowaną i dobrze zweryfikowaną sieć firm partnerskich na terenie całego kraju.

Jaka jest gwarancja, że partnerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wdrożenia systemu?

Wieloletnia działalność Insertu na rynku oprogramowania pozwoliła na zbudowanie silnej i doświadczonej sieci partnerskiej. Do współpracy w zakresie Navireo zostały wybrane firmy najbardziej zaawansowane technologicznie i merytorycznie. Każdy z partnerów zobowiązany jest do ukończenia szkoleń organizowanych przez InsERT oraz szkoleń zewnętrznych, pogłębiających ich wiedzę z zakresu implementacji oraz wdrożeń systemów informatycznych. InsERT systematycznie weryfikuje Partnerów, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług.

Czy możliwe jest przejście z systemu InsERT GT na Navireo?

Tak, istnieje możliwość bezproblemowego przejścia z systemu InsERT GT na Navireo. Przygotowany został specjalny mechanizm konwertujący dane do nowego systemu. Dzięki konwersji nie ma potrzeby ręcznego uzupełniania danych w nowym systemie, większość istotnych danych zostanie przeniesiona automatycznie. Co istotne, użytkownicy systemu InsERT GT przy zakupie licencji Navireo dostaną specjalny upust.