Construction Management System

Tytuł projektu
  Construction Management System (CMS)
Krótki opis projektu Portal intra-/internetowy do zarządzania projektami budowlanymi
Technologia J2EE, JSP, Java, XML, FOP, MSSQL, autorskie rozwiązania, Linux/ Windows
Rozmiar 450 stron, 650 klas, 90 EJB
Daty (początek/koniec) 08'2003 - 08'2004
Nazwa klienta Walnut / PGHWong
Typ dostarczonych usług analiza, projektowanie, realizacja