AVEDO Portal

Tytuł projektu
  AVEDO Portal
Krótki opis projektu Portal intra-/internetowy do zarządzania świadczeniami pracowniczymi (benefits). Wirtualna platforma oparta o najnowsze technologie informatyczne (wielowarstwowoś䪠wieloplatformowoś䪠internet), pozwalająca przedsi顩orcom, ich pracownikom oraz dostawcom świadczeń (benefits providers) na wydajną administracj誠komunikacj誠zarządzanie i realizacj蟴ych świadczeń. System adresowany do dużych mi飺ynarodowych korporacji jak np. Delta Lloyd
Technologia J2EE, JSP, Java, Oracle/PostgreSQL, autorskie rozwiązania, Linux/ Windows
Rozmiar 750 stron, 1500 klas, 250 EJB
Daty (początek/koniec) 08'2001 - 07'2003
Nazwa klienta AVEDO
Typ dostarczonych usług analiza, projektowanie, realizacja, wdrożenie