Tomasz Gnyp

   Tomasz Gnyp mieszka wraz z rodziną w Gdyni, gdzie prowadzi firmę HIT Enterprises zajmującą się usługami konsultingowymi w dziedzinie IT i produkcją oprogramowania. Właściciel firmy swoje doświadczenie w dziedzinie oprogramowania, traktowane wówczas jeszcze jako hobby, rozpoczął zdobywać już we wczesnych latach 80.

   Do początku lat 90. Tomasz Gnyp był aktywnym członkiem popularnych w tamtym okresie lokalnych klubów i grup zrzeszających fanów technologii komputerowych.

   W 1991 zaprojektował i stworzył swoją pierwszą komercyjną aplikację - system do zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstwa METALCOOP.

   W roku 1993, młody informatyk rozpoczął kilkunastomiesięczną współpracę z redakcją największego wówczas magazynu komputerowego "Bajtek", która zaowocowała ukazaniem się kilku serii artykułów jego autorstwa. Wzrastające zainteresowanie rynku komercyjnymi zastosowaniami komputerów klasy PC skłoniło go pod koniec 1994 roku do zarejestrowania własnej firmy.

   Przedsiębiorstwo HIT powstało praktycznie z zerowym kapitałem początkowym, nie licząc posiadanego przez właściciela średniej klasy komputera PC. Początkowo w firmie pracował tylko jej założyciel, który studiując dziennie informatykę na Politechnice Gdańskiej, realizował popołudniami w domu drobne zamówienia dla lokalnych klientów. Pierwsze lata funkcjonowania firmy nie dawały jednak młodemu przedsiębiorcy wystarczających dochodów. W 1997 podjął on pracę w pełnym wymiarze godzin w jednej z największych wówczas w kraju firm produkujących oprogramowanie. Przez półtora roku Tomasz Gnyp zdobywał tam doświadczenie w zespołowej pracy nad dużymi projektami informatycznymi i rozszerzał swoje kontakty w branży.

   Punktem zwrotnym w historii rozwoju Hit Enterprises było rozpoczęcie współpracy ze szwedzkimi firmami Actiprise i Tendon Consulting Group. Od tego czasu Tomasz Gnyp jest w pełni zaangażowany w zarządzanie i rozwijanie przedsiębiorstwa.

   Tomasz Gnyp zdobywał swoją wiedzę w Technikum Łączności w Gdańsku, Politechnice Gdańskiej, Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej (tytuł licencjata w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, paraca dyplomowa: "Tele-praca jako alternatywna forma zatrudnienia w przedsiębiorstwie informatycznym") oraz na Uniwersytecie Gdańskim (tytuł magistra ekonomii na wydziale handlu zagranicznego, praca dyplomowa: "Outsourcing IT jako forma działalności firmy informatycznej"). Tomasz miał również przyjemność współpracować i uczyć się od specjalistów z i Borland Polska oraz ComArch.